Tjänster

Tjänster

  • Trädfällning och sektionsfällning vid svåra utrymmen.
  • Stubbfräsning oavsett storlek
  • Uppstädning efter trädfällning och stubbfräsning
  • Fräser även upp borttagna rötter från häckar
  • Häckklippning av utbildad personal