Trädfällning

Trädfällning

Trädfällning utförs med stegbil på platser nära hus, elledningar på platser där det är svårt att fälla.

Fördel med sektionsfällning är att ris och trädelar finns vid stammen. Slipper ris på hela gården och hål efter kvistar. Vill man så tar vi bort kvistar och trädelar.

Finns även tillgång till arborist